Resono vindt het respecteren van privacy van groot belang. Gegevens die wij verwerken worden dan ook heel zorgvuldig behandeld en uitstekend beveiligd. Resono houdt zich aan de Nederlandse en Europese privacywetgeving. Wij leggen graag uit hoe wij met privacy omgaan en hoe we dit waarborgen.

Wie is Resono?

Resono is de handelsnaam van inBeacon B.V. Wij zijn gevestigd aan de Oude Fabriekstraat 14 in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61445606.

Wat levert Resono?

Resono levert met Benchmark nuttige informatie aan organisaties over drukte op kleine en grote locaties zonder dat dit ten koste gaat van de privacy van mensen. Wij hanteren daarvoor strenge privacyprotocollen die vaak beter en strenger zijn dan vergelijkbare andere organisaties.

Resono mobile panel

Resono berekent inzichten op basis van gegevens van de locatiegegevens van verschillende iOS en Android apps die binnen het Resono mobile panel vallen. Dit zijn algemene apps zoals nieuws, weer, verkeer apps en games. Gebruikers van deze apps hebben toestemming gegeven locatiegegevens te delen voor marketing en analytische doeleinden. Resono ontvangt geen persoonsgegevens zoals geslacht, leeftijd, e-mail, woonadres of andere informatie van gebruikers maar alleen strikt anonieme locatiegegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie (zoals de locatie, contacten of verplaatsingspatronen van een individu) worden nooit opgeslagen of gedeeld.

Type gegevens en doel

Resono verwerkt alleen anonieme locatiegegevens. Dit betreft gegevens over exacte locatie, richting, snelheid en het tijdstip van de meting. Deze gegevens hebben wij nodig om inzicht te geven van drukte op locaties. De locatiegegevens worden alleen verwerkt door Resono en nooit aan derden verstrekt. Derden ontvangen alleen gegevens op geaggregeerd niveau / groepsniveau die op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot een individu. Denk hierbij aan statistische informatie als het geschatte aantal klanten in een supermarkt op een bepaalde dag of informatie of het drukker is dan normaal in een winkelcentrum. In alle gevallen is er een overeenkomst gesloten met de derde partij waarin de doelen waarvoor zij de gegevens mogen gebruiken duidelijk zijn vastgelegd en waarmee de veiligheid van de gegevens conform de Nederlandse en Europese wetgeving wordt gewaarborgd. Daarnaast kan wet- of regelgeving van toepassing zijn op basis waarvan persoonsgegevens moeten worden gedeeld met bevoegde instanties.

Toestemming

De inzichten die wij leveren via Resono Benchmark worden gegenereerd op basis van verzamelde, geanonimiseerde sets met gegevens van gebruikers die toestemming hebben gegeven om locatiegegevens te delen. Deze instelling staat standaard op uit. Mensen die locatiegegevens delen vervolgens hebben ingeschakeld, kunnen deze instelling op elk moment uitschakelen via de app(s) waaraan ze toestemming hebben gegeven of in het
besturingssysteem van hun mobiele telefoon. Hoe locatievoorzieningen per app uitgezet kunnen worden is te lezen op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/ik-wil-locatievoorzieningen-van-apps-beheren/

Steekproef

Het Resono mobile panel betreft slechts een deel van de Nederlandse populatie. Daarmee vormen de gegevens dus een steekproef. Resono berekent met Benchmark op basis van deze steekproef een zo accuraat mogelijke schatting van het gedrag van een een grotere populatie.

Opslag en bewaartermijn

De anonieme locatiegegevens van het Resono mobile panel worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen met een maximale termijn van 3 maanden. Opslag en verwerking van gegevens gebeurt alleen binnen de EU. Als een deelnemer ervoor kiest niet meer deel te nemen aan het Resono mobile panel dan worden automatisch binnen 36 uur alle bekende locatiegegevens verwijderd.

Privacybeschermende maatregelen

Voor Resono Benchmark passen wij strenge anonimisering en privacy toe op gegevens. Gegevens worden alleen door Resono in een berekening opgenomen als deze gestelde privacydrempel behalen. De privacydrempel is bedoeld om ten alle tijde anonimiteit van individuele gebruikers te waarborgen. Wanneer de privacydrempel niet wordt behaald rapporteert Resono deze gegevens niet.

Resono maakt voor de gegevens gebruik van differentiële privacy, dat wil zeggen dat er kunstmatige ruis aan de datasets wordt toegevoegd. Zo kunnen resultaten van hoge kwaliteit worden gegenereerd zonder dat mensen persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Deze privacybeschermende maatregelen zorgen er ook voor dat het gemeten aantal bezoeken nooit bekend wordt gemaakt en alleen geaggregeerde gegevens worden gerapporteerd. Dezelfde technologie wordt toegepast bijvoorbeeld door Google en Apple. Voor meer informatie zie de interessante uitlegvideo van de University of California Berkeley Center for Long-Term Cybersecurity: https://www.youtube.com/watch?v=NRf6sUk1bv0

Privacy Officer

Resono heeft een ‘privacy officer’ aangesteld. Die houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Resono over de privacywetgeving. De Privacy Officer is de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan. U kunt contact opnemen met de privacy officer door een e-mail te sturen aan [email protected]