Hyperfence technologie

de meest efficiënte manier voor het meten van bezoek aan een locatie

Specifiek voor het nauwkeurig meten van bezoek en drukte op locaties heeft Resono de hyperfence technologie ontwikkeld. Hyperfences maken het mogelijk om zonder additionele hardware de drukte en het aantal bezoeken van een fysieke locatie te kunnen meten. Dit kunnen grote of kleine locaties zijn, binnen of buiten en in wat voor vorm dan ook. Hyperfence technologie is vergelijkbaar met geofence technologie, alleen vele malen nauwkeuriger.

Voorbeeld hyperfence

Geofence vs hyperfence

Beweeg de schuif over de bovenstaande afbeelding om het verschil te zien tussen de accuraatheid van een geofence vergeleken met dat van een hyperfence voor de Swarovski juwelier op de Dam in Amsterdam.

Mogelijkheden van hyperfences

Om een hyperfence te kunnen bepalen is in de meeste gevallen alleen een adres, GPS coördinaat of winkelnaam nodig. Onze specialisten tekenen de hyperfence vervolgens met de grootste zorg in op basis van een briefing door de klant. Het resultaat kan vervolgens door de klant eenvoudig in ons eigen beheersysteem worden geverifieerd en, indien nodig,  worden aangepast. Zijn er al polygonen van de locaties beschikbaar, dan kunnen die ook direct worden ingelezen.

Kenmerken
  • Veel nauwkeuriger dan een geofence
  • Vrijwel iedere locatie is meetbaar
  • Geen hardware op locatie nodig
  • Hyperfence tekenen gebeurt door een specialist

Meten binnen een hyperfence

Voor het tellen van bezoek of bepalen van drukte op een locatie past Resono een statistische analyse toe waarbij gebruik gemaakt wordt van cluster modellering en andere geavanceerde statistische methodes waaronder machine learning. Deze techniek is in de loop der jaren steeds verder door Resono ontwikkeld en verfijnd. 

Op basis van een classificatiemodel wordt een positief bezoek aan een locatie vastgesteld. De F1-score voor binaire kwalificaties komt uit op gemiddeld 87,8% voor zowel kleine als grote locaties. Deze score is door uitgebreide metingen (“ground truth”) gevalideerd.

De bezoekaantallen worden vervolgens gebruikt om het werkelijk aantal bezoeken aan de locatie te kunnen schatten. Dit schattingsmodel is gekalibreerd door dit regelmatig te vergelijken met diverse honderdprocents metingen (bv. fysieke tellingen)

Omdat Resono een statistisch model gebruikt is geen nauwkeurigheid in meters te geven, maar deze score is in praktijk voldoende om bijvoorbeeld bezoek aan een bushokje betrouwbaar te meten.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Remco Bron
co-founder

Telefoon: +31-33 20 22 792
E-mail: [email protected]