Resono data is een betrouwbare bron voor het meten van druktebeeld en het doen van passantentellingen op iedere locatie in Nederland. Voor het bepalen van deze druktebeelden past Resono niet alleen state-of-the-art modellen en algoritmes toe, ook is de waarborging van de privacy van de deelnemers aan het Resono Mobile Panel en het voldoen aan alle Europese GDPR en Nederlandse AVG wetgeving essentieel. Om zowel de betrouwbaarheid van de data en de privacy van de deelnemers te waarborgen heeft Resono verschillende certificeringen behaald en zijn de werkwijzen en methodieken door verschillende organisaties gecontroleerd en geverifieerd.

Waarborging privacy en opt-in methodiek

Privacy Verified Certificering

Resono heeft de vooraanstaande Privacy Verified certificering toegekend gekregen van ICTRecht. Hierbij hebben de onafhankelijke juristen van ICTrecht alle facetten van de Resono werkwijzen en methodieken van dataverzameling, dataverwerking tot alle overeenkomsten en privacyverklaringen doorgelicht en bepaald dat deze volledig voldoen aan de Nederlandse AVG en Europese GDPR wet- en regelgeving.

Na het afronden van dit proces hebben de betrokken juristen ons de Privacy Verified certificering toegekend. Met deze certificering kunnen klanten van Resono erop vertrouwen dat de werkwijze van Resono geheel voldoet aan de AVG wet- en regelgeving en dat er met zorg om wordt gegaan met persoonsgegevens.

Het verkrijgen van de Privacy Verified certificering is niet een eenmalige momentopname. De juristen van ICTRecht zullen de vinger aan de pols houden met betrekking tot eventuele toekomstige aanpassingen. Het behouden van het certificaat is een doorlopend proces en klanten kunnen er vanuit gaan dat Resono altijd aan de eisen voldoet.

Meer informatie is te vinden op https://www.privacyverified.nl

Waarborging privacy en opt-in methodiek

IAB Europe Transparency and Consent Framework (TCF)

IAB Europe heeft met het Transparency and Consent Framework (TCF) v2.0 de standaard gezet voor het managen van opt-ins binnen apps en websites die aan alle GDPR en AVG richtlijnen voldoen. Resono heeft zich gecommitteerd aan deze werkwijze en is gecertificeerd door de IAB als approved registered vendor. Hiermee maakt Resono onderdeel uit van de belangrijkste consent framework in Europa.

Meer informatie over het IAB Europe TCF 2.0 is te vinden op: https://iabeurope.eu/tcf-2-0/

Waarborging privacy en opt-in methodiek

MOA Fair Data Keurmerk

Fair Data is een keurmerk van de MOA dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan. Resono heeft dit keurmerk in 2021 ontvangen.

Met het Fair Data keurmerk wil de MOA consumenten zekerheid bieden in het groeiende debat en de zorgen omtrent privacy en data. En dat is hard nodig want uit Europees onderzoek (Euro Barometer 2011) blijkt dat 70 procent van alle Europeanen zich zorgen maakt over misbruik van hun persoonsgegevens. Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren en daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is. Daarnaast heeft de MOA de Fair Data gedragsregels opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument.

Meer informatie over het MOA Fair Data Keurmerk is te vinden op https://www.moa.nl/codes-standards/richtlijnen/fair-data.html

Validatie en calibratie modellen en algoritmes

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen heeft in samenwerking met Resono een onderzoeksproject gestart betreffende het gebruik van data science technieken voor bewegingstraject mining. Tijdens het project is er een uitgebreide analyse van het bestaande platform uitgevoerd en een set van eisen afgeleid die de afweging tussen de computationele complexiteit van on-device en cloud computing, en traject classificatie prestaties vergemakkelijkt. Vervolgens heeft hij de meest veelbelovende data science strategieën geïdentificeerd uit een grote hoeveelheid state-of-the-art literatuur, gegeven de specificaties.

Het project heeft geleid tot een de toevoeging van verschillende technieken, waaronder pre-processing, clustering en classificatie van trajectgegevens. Deze zijn geïmplementeerd, geoptimaliseerd en geïntegreerd in de algoritmische methodiek van Resono. Elk onderdeel en de parametrisering ervan is grondig geanalyseerd op robuustheid en prestaties. De methodevergelijking en modelselectieprocedure door kruisvalidatie volgden de wetenschappelijke standaard. Daarnaast is er een een rigoureuze empirische evaluatie uitgevoerd met historische dataset en zijn bovendien ‘ground truth’ dataset verzameld die een verscheidenheid aan realistische scenario’s voor analyse vertegenwoordigen en diende als schatting voor de validatie van de strategieën en modellen.

Neem voor meer informatie of ontvangst van de volledige documentatie contact op met Remco Bron: [email protected]

Validatie en calibratie modellen en algoritmes

Stichting Buitenreclameonderzoek (BRO)

Resono is sinds 2020 een officieel goedgekeurde bron voor passantentellingen voor buitenrecmale in Nederland door Stichting Buitenreclame Onderzoek. Deze stichting staat onder auspiciën van een JIC (Joint Industry Committee), waarin de BVA bond van adverteerders, het Platform Media Adviesbureaus (PMA) en het Outreach (Vereniging van Buitenreclame Exploitanten) zitting hebben en voldoet op alle fronten ruimschoots aan de internationale Esomar richtlijnen voor Out of Home Media Audience Measurement.

De Resono methodiek voor passantentellingen is door BRO volledig onafhankelijk gecontroleerd en gevalideerd en kan in Nederland worden gebruikt voor het tellen van passanten rondom buitenreclame en de bepaling van modaliteit van deze passant (gemotoriseerd / niet gemotoriseerd). Deze passantentellingen worden gebruikt door buitenreclame exploitanten voor waardebepaling van advertentieobjecten.

Bezoek voor meer informatie over BRO op https://www.buitenreclame-onderzoek.nl